Uittreden uit lichaam kán, met videobril

Posted by on aug 24, 2007 in breintech, Niki's breinblog

Een ‘uittredingservaring’ kan bij gezonde mensen worden opgewekt met behulp van een videocamera en een ‘virtual reality’ bril. Een ander, illusoir lichaam wordt daarbij ervaren als dat van henzelf.

Dit beschrijven twee onderzoeken vandaag in het vakblad Science. Bekend was al dat een uittredingservaring kan ontstaan door gebrekkige integratie van verschillende informatie in het brein over toestand en plaats van het eigen lichaam. Uit het huidige onderzoek blijkt dat vooral wat mensen zien bepaalt waar ze hun ‘zelf’ ervaren.

Tests wezen uit dat proefpersonen die door een videobril naar hun eigen rug keken gemakkelijk kon worden wijsgemaakt dat zij zich op een andere plaats bevonden, elders in de kamer, in een soort virtueel lichaam. Op dreiging met een hamer van het onechte lichaam reageerden de deelnemers daarbij alsof het hun eigen lichaam betrof.

Ook werden de deelnemers aan het onderzoek geblinddoekt weggeleid, waarna ze zelf moesten teruglopen. Wie een uittreding had ervaren, liep naar de plek waar het virtuele lichaam had ‘gestaan’.

Een op de tien mensen heeft wel eens een uittredingservaring, vaak als gevolg van een epileptische aanval of beroerte, of door hallucinogene drugs.

Verschenen op vrijdag 24 augustus 2007 in NRC Handelsblad en nrc.next.

Lees ook: Wie ben ik?